Cuối năm là một dịp mà các Đảng viên soi xét lại bản thân mình trong một năm qua đã hoàn thành được những mục tiêu gì, điều khoản gì đặt ra mà chưa làm được, đã thực hiện tốt các công tác Đảng viên hay chưa, liệu trong năm tới sẽ cải thiện được vấn đề nào không? Tất cả các điều mục này sẽ được thể hiện qua một văn bản gọi là “bản kiểm điểm đảng viên cuối năm”. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách viết bản kiểm điểm đảng viên cuối năm kèm theo các mẫu hợp lý nhất cho năm nay.

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm là gì?

Như bên trên đã giới thiệu, bản kiểm điểm đảng viên cuối năm là một văn bản trong đó thể hiện bản thân đã hoàn thành được những gì trong một năm qua. Có những lỗi sai gì không, điều gì chưa hoàn tất được, đồng thời đưa ra biện pháp khắc phục cùng những lời hứa cho năm tới.

Tùy thuộc vào ngành nghề của Đảng viên đó, sẽ có những mẫu bản kiểm điểm tương ứng. Ví dụ đối với bộ phận Đảng viên trong độ tuổi nghỉ hưu sẽ phải viết về những ưu điểm, mặt tích cực mà mình đã hoàn thành được tại khu vực sinh sống.

Những yêu cầu khi viết bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm phải được viết theo mẫu mà nhà nước đã ban hành.

Phải là bản đánh máy, không còn chấp nhận hình thức viết tay toàn bộ nữa. Viết theo ý cá nhân, không copy lại của mọi người.

Mỗi lần viết phải có tối thiểu 2 bản, kèm theo ý kiến xác nhận của đảng viên cư trú.

Tự xếp loại bản thân theo các mốc đã quy định, bao gồm: Hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và nhiệm vụ đã đặt ra, hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành.

Sau đó là tới phần xếp loại hạnh kiểm, chất lượng dành cho cán bộ, công chức thuộc cơ quan và trường học: hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành.

Chú ý: quá trình tự đánh giá này yêu cầu phải trung thực, có cái nhìn khách quan, thông suốt trong các vấn đề, nhìn nhận đúng ưu điểm, khuyết điểm,

Xem thêm:  Download 10 mẫu CV xin việc Tiếng Việt đơn giản hay nhất 2024

Cách viết bản kiểm điểm

Đối với đảng viên không phải là các nhà lãnh đạo quản lý:

Bản kiểm điểm cần đề cập tới tư tưởng chính trị, văn hóa xã hội, phẩm chất đạo đức, ý thức trong việc hoàn thành nhiệm vụ trong một năm qua. Ngoài ra phải có biện pháp khắc phục tự đề xuất, kèm theo lời hứa hẹn trong năm sau.

Ngoài ra, khi viết bản kiểm điểm, các đảng viên phải biết tóm lược lại những mục tiêu đã đề ra trong năm, thực hiện được bao nhiêu phần. Nếu có khuyết điểm phải có thái độ nhìn nhận để tự nhận về lỗi lầm. Và nếu những khuyết điểm đó gây ra hậu quả thì phải có biện pháp để khắc phục hậu quả đó, chịu hình phạt nào không?

Có các mức độ cụ thể để kỷ luật đảng viên gồm: khiển trách thông qua văn bản, làm công việc thấp hơn, lương cũng thấp hơn so với mức lương được trả hiện tại trong vòng nửa năm, tước quyền và danh hiệu đảng viên.

Top 10 mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2019 – 2024

  • Mẫu bản kiểm điểm công nhận đảng viên chính thức

  • Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Bản kiểm điểm đảng viên nghỉ hưu

Bản tự kiểm điểm của đảng viên khi vi phạm kế hoạch hóa gia đình

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: …………………………………..

Ngày sinh: ……………………………………..

Đơn vị công tác: ………………………..

Ngày vào Đảng: …………………………… Ngày chính thức: ……………..

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

– Hiện nay tôi đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: sinh con thứ 3.

– Nguyên nhân sai phạm: Tôi đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình bằng biện pháp đặt vòng thế nhưng vẫn mang thai ngoài ý muốn. Vì lý do sức khỏe không bảo đảm, ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi không thể thực hiện biện pháp phá thai. Vì thế tôi đã sinh con thứ 3.

– Về hình thức xử phạt đối với trường hợp sinh con thứ 3 tại Điều 5 Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (được ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 23/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hình thức kỷ luật như sau:

– Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3.

– Với quy chế xử lý kỷ luật đã được ban hành, bản thân tôi tự nhận hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Tôi xin hứa sẽ không tái phạm vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được quy định.

  …………….., ngày … tháng … năm …
  Người viết kiểm điểm

Bản kiểm điểm và thu hoạch lớp đảng viên mới

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

——————

………., ngày…..tháng 12 2019

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM 2019

Năm 2019

Họ và tên:….. Ngày sinh:….

Chức vụ Đảng:………..

Chức vụ chính quyền:………….

Chức vụ đoàn thể:…………

Đơn vị công tác:…………….

Chi bộ………………………….

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Về tác phong, lề lối làm việc.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

Biên bản họp kiểm điểm mất thẻ đảng viên

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ………….

CHI BỘ TRƯỜNG ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

———–

…………., ngày…..tháng…..năm….

 

BẢN KIỂM ĐIỂM VỀ VIỆC MẤT THẺ ĐẢNG VIÊN

Kính gửi: – Đảng ủy phường …………

– Chi ủy chi bộ trường ………….

Tên tôi là:……………………

Ngày sinh: ……Giới tính: …………………………. Dân tộc:

Nơi sinh:…

Trú quán:……

Đơn vị công tác:……

Ngày vào Đảng:……

Ngày chính thức:………

Nơi vào Đảng:……

Số thẻ Đảng viên:………………………

Hiện nay đang hoạt động tại chi bộ trường ………………………………. thuộc Đảng bộ phường …………………………. Tôi nghiêm túc kiểm điểm về việc làm mất thẻ Đảng viên như sau:

Tôi được cấp thẻ Đảng viên theo Quyết định số …………………

Ngày…..tháng….năm…. của ban thường vụ thành ủy ………………….

(Nêu rõ lý do mất thẻ):…………………

Bản thân tôi xin nghiêm túc tự kiểm điểm về sai sót của mình trước tổ chức Đảng. Tôi xin hứa sẽ sửa chữa triệt để các sai sót của mình và không để tái phạm.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người kiểm điểm

Bản kiểm điểm đảng viên vi phạm điều lệ đảng

ĐẢNG BỘ …………………

Chi bộ: ………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

——————

………., ngày…..tháng….năm…….

 

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm………….

Họ và tên:………………………………..……….

Ngày sinh:………………………………….

Chức vụ Đảng:………………………………………………………

Chức vụ chính quyền:………………………………………………………

Chức vụ đoàn thể:……………………

Đơn vị công tác:………………………………………

Chi bộ……………………………………

Ưu điểm, kết quả đạt được

  1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

Về tư tưởng chính trị…………………………………………………………….

Về phẩm chất đạo đức, lối sống………………………

Về tổ chức kỷ luật. ………………………………………………………..

Về tác phong, lề lối làm việc……………………………………………………..

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)……………

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

  1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể)…………………………………

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm…

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách…

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

  1. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm……………..

Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

  1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên)……
  2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm………

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

…… Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị trong quân đội

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm của giáo viên

Trên đây, chúng tôi đã cung cấp đến bạn đọc 10 mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2019 cơ bản nhất. Hy vọng bài viết cung cấp cho các bạn nhiều sự lựa chọn bổ ích và rất tiện lợi cho công đoạn quan trọng cần thực hiện này.