Tổng đài Asterisk là gì? Tổng quan về tổng đài Asterisk

Tổng đài Asterisk là gì? Tổng đài Asterisk là một tổng đài điện thoại (PBX) được viết dưới dạng phần mềm mã nguồn mở.  Asterisk chạy tốt trên Linux, BSD, Windows (mô phỏng) và OS X, cung cấp tất cả các tính năng cần thiết của một tổng đài điện thoại nội bộ cho các công […]