Thời gian qua WEBICO đã liên tục chia sẻ với các bạn về kiến thức căn bản HTML, kết thúc những kiến thức căn bản hôm nay mình sẽ tóm tắt lại các bạn học để các bạn tiện theo dõi và lưu lại dễ dàng khi cần có thể mở đọc lại ngay.1. Bài đầu tiên các bạn cần có cái nhìn khái quát về HTML ở bài đầu tiên cung cấp cho bạn những khái niệm, và những thuộc tính nổi bật của HTML, tiếp đó là cách tạo trang web đơn giản bằng HTML. Bài đầu tiên này bạn không nên bỏ qua. Nó sẽ là nền tảng cho bạn theo dõi các bài khác dễ dàng hơn.

Kiến thức về HTML (P1): Giới thiệu HTML và tạo trang web bằng HTML

2.  Bạn cần biết về HTML Elements, nó là tất cả các tag HTML được viết với một thẻ bắt đầu,cùng với một thẻ kết thúc, với nội dung ở giữa.

Kiến thức về HTML (P2): HTML Elements

3. Tạo bảng kiến thức căn bản để thiết kế web, được hướng dẫn dễ hiểu nhất để bạn có thể học nhanh chóng.

Kiến thức về HTML (P3): Hướng dẫn tạo bảng HTML

4. HTML5, phiên bản mới nhất của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML), là bản hiệu chỉnh triệt để nhất về ngôn ngữ này cho đến nay. Nó giới thiệu nhiều tính năng mới trong nhiều lĩnh vực. Ngày nay, có một vài tag được bỏ qua, không sử dụng tới hoặc sử dụng không đúng mục đích của nó đều bị loại bỏ hoặc viết lại bởi HTML5.

Xem thêm:  Để thành lập kinh doanh bất động sản cần những thủ tục gì

Kiến thức về HTML (P4): Tag mới trong HTML

5. Nếu ở ngoài có những đơn vị để đong đếm như mét, kg…thì đối với một trang web cũng có những đơn vị để lường. Mở rộng không chỉ bó hẹp ở HTML mà còn có CSS. Do HTML và CSS có những đơn vị chung.

Kiến thức về HTML (P5): Đơn vị trong HTML và CSS

6. Bài viết về mã kí tự trong HTML mà các bạn sẽ phải sử dụng nhiều khi lập trình web hoặc thiết kế web.

7. Nhóm các thẻ block

Nhóm các thẻ block: là các thẻ dùng để sắp xếp bố cục cho trang web.

Xem thêm:  Dịch vụ thiết kế website ở Hải Dương chuyên nghiệp, độc quyền

8. Những kiến thức căn bản của HTML thường sử dụng

Những phần học chuyên sâu sẽ được tiếp tục giới thiệu trong thời gian tới, các bạn chú ý nhé. Chúc các bạn học thiết kế web tiến bộ.