- Advertisement -
thiết kế web chuyên nghiệp

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

HTML6 là gì ? Các mẫu cấu trúc mới của HTML6

  HTML6 là gì ?  HTML6 là phiên bản thứ sáu của HTML với không gian tên có cấu trúc như XML, không gian tên XML sẽ giúp bạn sử dụng cùng một từ khóa mà không mâu thuẫn với bất kỳ thẻ khác. Ví dụ những sử dụng trong các DOCTYPE XHTML: 1xmlns: xhtml […]

TIN HOT NHẤT