Khi bạn viết một hàm JavaScript, bạn sẽ cần phải xác định khi nào nó sẽ chạy. Thông thường, đây  là khi người dùng thực hiện một cái gì đó như bấm hoặc di chuột qua một cái gì đó, gửi biểu mẫu, nhấp chuột đúp vào một cái gì đó, vv

Xem thêm: Biến và khai báo biến trong Javascript

Sử dụng JavaScript, bạn có thể đáp ứng với một sự kiện sử dụng xử lý sự kiện. Bạn có thể đính kèm một xử lý sự kiện cho các phần tử HTML mà bạn muốn để đáp ứng khi một sự kiện cụ thể xảy ra.

Ví dụ, bạn có thể đính kèm JavaScript của onMouseover xử lý sự kiện cho một nút và chỉ định một số hoạt Javascript để chạy bất cứ khi nào sự kiện này xảy ra với nút đó.

HTML 4.01 Event Handlers

Các đặc điểm kỹ thuật HTML 4.01 đề cập đến những sự kiện như nội tại và xác định 18 như được liệt kê dưới đây:

Xử lý sự kiện Tổ chức sự kiện mà nó xử lý
onBlur Người dùng đã để lại sự tập trung của đối tượng. Ví dụ, họ nhấp chuột từ một trường văn bản đã được chọn trước đó.
onChange Người dùng đã thay đổi các đối tượng, sau đó cố gắng để rời sân đó (tức là nhấp chuột ở nơi khác).
trong một cái nhấp chuột Dùng nhấp vào đối tượng.
onDblClick Dùng nhấp hai lần vào đối tượng.
onFocus Người dùng đưa sự tập trung vào các đối tượng (tức là click vào đó / theo thẻ để nó)
onkeydown Một chính là ép trên một phần tử.
onKeyUp Một chìa khóa đã được phát hành trên một phần tử.
OnKeyPress Một chính là ép trên một phần tử sau đó được thả.
đang tải Các đối tượng đã được nạp.
oNMOUSEDOWN Các con trỏ di chuyển trên các đối tượng và chuột / chỉ thiết bị đã được ép xuống.
onMouseUp Các thiết bị con chuột / trỏ đã được phát hành sau khi bị ép xuống.
onmouseover Các con trỏ di chuyển trên đối tượng (tức là người dùng di chuột lên trên các đối tượng).
oNMOUSEMOVE Các con trỏ di chuyển trong khi lơ lửng trên một đối tượng.
onmouseout Các con trỏ di chuyển ra khỏi đối tượng
onReset Người dùng đã đặt một biểu mẫu.
onSelect Người sử dụng lựa chọn một số hoặc tất cả các nội dung của đối tượng. Ví dụ, người sử dụng lựa chọn một số văn bản trong một trường văn bản.
onSubmit Người sử dụng gửi một hình thức.
onUnload Người sử dụng trái cửa sổ (tức là người dùng đóng cửa sổ trình duyệt).

Còn nhiều bài học hữu ích các bạn nhớ đón đọc nhé, chúc các bạn học thiết kế web, lập trình web tiến bộ.

Xem thêm:  7 quy luật không thể phá vỡ khi thiết kế giao diện website