Các ô có ký tự * là bắt buộcXem thêm:  Kiến thức về CSS (P4): Thuộc tính border