Bài viết hôm trước chúng tôi đã chia sẻ với các bạn những nội dung chính cũng như chức năng và tính năng nổi bật của phần mềm Vtiger CRM. Phần mềm hỗ trợ lưu trữ và quản lý thông tin toàn diện nhất cho doanh nghiệp. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn về quy trình tiếp thị và quan hệ khách hàng qua phần mềm Vtiger CRM.

Quy trình tiếp thị và quan hệ khách hàng

Bạn có thể theo dõi quy trình tiếp thị và quan hệ bán hàng thông qua sơ đồ sau :

123

Cụ thể 12 bước quy trình theo sơ đồ :

Bước 1 : Tạo thông tin đầu mối khách hàng :

124

Bước 2 và bước 8 : Liên hệ giới thiệu sản phẩm

125

Bước 3 : Danh sách sản phẩm : Thêm danh sách nhà cung cấp và danh sách sản phẩm mới

 

126

127

Bước 4 , 5, 6  : Cập nhật trạng thái của khách hàng  : Yêu cầu khách hàng ký hợp đồng. Nếu như khách hàng đồng ý kí hợp đồng với doanh nghiệp thì trạng thái của khách hàng sẽ được cập nhật từ Lead sáng contact hoặc Organization. Nếu khách hàng không đồng ý ký hợp đồng thì chúng ta để trạng thái Lead status

128

 Bước 7 : Chuyển thành khách hàng thực sự :

19

Bước 9, Bước 10 : Báo cáo thống kê về khách hàng : Mọi thông tin yêu cầu dịch vụ của khách hàng sẽ được nhân viên tiếp khách hàng lưu trữ lại tất cả, lên danh sách những yêu cầu của khách hàng và lên kế hoạch dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Xem thêm:  Cách tạo và cài đặt https cho website (Chứng chỉ SSL)

130

Bước 11 : Đây là các sự kiện tiếp thị

131

Bước 12 : Lên kế hoạch cho các dịch vụ chăm sóc, đáp ứng yêu cầu của khách hàng

132

Bước 13 : Xử lý các dịch vụ sau khách hàng : Nhận phản hồi của khách hàng qua email sau đó lên kế hoạch xử lý và giải quyết mọi vấn đề

Vtiger CRM là một hệ thống xuyên suốt giúp cho việc quản lý khách hàng được hiệu quả hơn cho nhiều doanh nghiệp, nó đi từ quá trình giới thiệu và gặp gỡ khách hàng tiềm năng, củng cố quan hệ với khách hàng và đi tới trở thành khách hàng chính thức. Tùy thuộc vào hình thức kinh doanh khác nhau mà Vtiger CRM mang lại cho doanh nghiệp những hình thái kinh doanh và lợi ích khác nhau.

Với một phần mềm hữu dụng trên toàn thế giới như vậy tại sao bạn không quên Excel đi và bắt đầu với Vtiger CRM nhỉ.