jQuery là gì ?

Jquery là một thư viện javascript được xem là phổ biến nhất thế giới ra đời từ năm 2006. Cho đến nay nó được xem là một trong những thư viện quan trọng cho mọi ứng dụng web, nó giúp viết javascript nhanh hơn với cú pháp đơn giản hơn. Việc thiết kế web cũng theo đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, thay vì chúng ta phải viết những dòng code dài và lặp lại nhiều lần trong javascript thì jquery đã đóng gói chúng thành những phương thức sẵn có để dễ dàng sử dụng.

Jquery 3 0 Alpha Is Here See What S New 486818 2

JQuery đã ra mắt nhiều phiên bản và đến tháng 7 năm 2015 jQuery đã phát hành bản alpha đầu tiên cho JQuery 3.0 – đây là một bản nâng cấp mới sau một thời gian dài. Để khám phá được hết những tính năng của thư viện JQuery, trong bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ một cách đầy đủ và tổng quát cho các bạn.

Những tính năng mới trong jQuery 3.0

+ Thay đổi phương thức .data() : Trong phiên bản cũ,nếu trong thẻ HTML có thuộc tính data-* mà trong dấu * có chứa số và tên quá dài thì khi gọi hàm .data() bạn sẽ lấy được sai giá trị của thuộc tính đó.

E0b1a3d1ccae5cc36b17205119dac379cc31fe8c

Ở phiên bản mới 3.0 này bạn sẽ được khắc phục tất cả những vấn đề này. Hàm data() sẽ tự hiểu tên thuộc tính thành foo-42name thay vì foo-42-name

Trong bản 3.0, JQuery đã hỗ trợ trả về kiểu decimal đối với các hàm width(), height(), .css("width"), và .css("height")

Trong JQuery 3.0, sẽ không còn các phương thức  .load(), .unload(), và .error() đã bị xóa trên. Chúng ta chỉ nên dùng phương thức on()

+ Phương thức unwrap( selector ) :Ở phiên bản mới này, jQuery 3 có phương thức unwrap, đây là phương thức có tác dụng xóa bỏ thẻ cha của một selector. Ngoài ra, JQuery còn có các cải thiện hiệu năng cho việc sử dụng animation, phương thức :visible,:checked… và việc kiểm soát lỗi khi runtime

Xem thêm:  Stablehost là gì? Stablehost có thực sự tốt không? chia sẻ coupon code

+ show() và hide() : Ở bản JQuery hiện tại có nhiều vấn đề xoay quanh hàm show() và hide(), khi gọi hàm hide() thì một style display: none sẽ được thêm vào thẻ mà chúng ta muốn ẩn và khi gọi hàm show() thì thuộc tính này sẽ được xóa đi.

Để khắc phục những vấn đề trên mà không ảnh hưởng đến hiệu năng thì ở phiên bản mới này jQuery có một tính năng mới, nếu bạn đã set display:none trong stylesheet thì các hàm show(), slideDown(), fadeIn() sẽ không hoạt động. Thay vào đó nên sử dụng addClass()removeClass()

Bb

+ Phương thức node ofnode of là một phương thức tính năng hoàn toàn mới được cung cấp trong phiên bản mới này. Nó là một trong số những cách để lấy ra đối tượng Iterable trong tập hợp mảng.

Trên đây là những tính năng mới trong jQuery 3.0, với những tính năng được cập nhật và cải thiện này việc thiết kế và phát triển web của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể nó vẫn còn tồn tại một vài hạn chế nhưng có 1 điều chắc chắn rằng jQuery sẽ còn phát triển và cập nhật cho ra mắt nhiều phiên bản cải tiến hơn nữa.

.