Tiếp kiến thức từ những bài trước, hôm nay mình sẽ chia sẻ  với các bạn về thẻ định dạng tiêu đề. Những kiến thức cơ bản nhưng bạn buộc phải nắm rất rõ. Các bạn yên tâm phần này khá là đơn giản, các bạn sẽ nắm chắc ngay khi đọc bài xong.

Các bạn có thể xem lại các phần học trước ở dưới đây:

Định nghĩa và cách dùng

  • Thẻ <hx>: chữ “h” viết tắt của từ “headings” nghĩa là đề mục, hoặc tiêu đề.
  • Thẻ <hx> : Sử dụng để định nghĩa tiêu đề cho nội dung HTML, giúp cho trình duyệt nhận biết được tiêu đề của một nội dung.
  • Thẻ <hx> có giá trị từ <h1> tới <h6>, trong đó mức độ quan trọng giảm từ <h1> tới <h6> (hay ta có thể hiểu: tiêu đề lớn nhất là <h1>, và tiêu đề nhỏ nhất là <h6>).
  • Nội dung bên trong <hx></hx> chỉ nên chứa các thẻ thuộc nhóm inline.
  • Thẻ <hx></hx> chỉ nên thể hiện tiêu đề, không dùng cho mục đích khác.
Xem thêm:  Cách lập kế hoạch kinh doanh online hiệu quả nhất 2024

Html viết:

1

Hiển thị trình duyệt:

2

Tiêu đề (Headline) và đoạn văn bản (Paragraph) là hai thành phần mà bạn cần phân biệt để sau này sử dụng cho đúng. Bạn hãy hiểu rằng, tiêu đề văn bản nó giống như tên của từng chương trong một quyển sách vậy, nó sẽ được hiển thị to hơn nhằm nổi bật hơn.

Trong HTML, các thẻ tiêu đề sẽ được định nghĩa bằng cặp thẻ <hn>, trong đó n là số tự nhiên từ 1 đến 6 tương ứng với từng cấp độ, số càng nhỏ thì cấp độ càng lớn.

Thẻ <h1> là thẻ quan trọng nhất trong trang HTML, trong một trang html thường người ta sử dụng <h1> một lần duy nhất cho logo, hoặc dòng mô tả trang web (mục đích SEO), mục đích của <h1> là khai báo cho trình duyệt biết đâu là phần quan trọng nhất của trang web.

HTML viết

3

Hiển thị trình duyệt:

4

Những cấu trúc không nên sử dụng

Không được chứa bên trong <hx></hx> các thẻ thuộc nhóm các thẻ block, code như thế này là sai, không đúng chuẩn W3C: