Chào các bạn, tiếp bài hôm nay chúng ta sẽ có thêm bảng mã kí tự số trong HTML, các bạn có thể lưu lại dễ dàng để hỗ trợ trong công việc.Cũng như bài viết trước, trước khi vào bài chính mình muốn cung cấp thêm cho các bạn một số kiến thức về HTML.

Cấu trúc cây HTML cơ bản

Cấu trúc của HTML rất đơn giản và logic, với bố cục từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, với 2 phần chính làHEADBODY. Các website viết bằng HTML đều tuân theo cấu trúc cơ bản như sau:
 • Mọi trang HTML đều phải khai báo DOCTYPE (định nghĩa chuẩn văn bản) ngay từ dòng đầu tiên.
 • Thẻ <html> cho trình duyệt biết mở đầu và kết thúc của trang HTML.
 • Thẻ <head> chứa tiêu đề và các thông tin khai báo, các thông tin ẩn khác.
 • Thẻ <body> sẽ hiển thị nội dung của trang web. Đây là phần thông tin mà người dùng sẽ nhìn thấy khi trình duyệt đọc các mã HTML.
 • Mọi kí tự nằm giữa dấu <!– và –> sẽ được xem là thẻ comment và sẽ bị trình duyệt bỏ qua, không xử lý và không hiển thị.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
<html>
 <head>
 <title>Đây là thẻ đánh dấu tiêu đề trang web</title>
 <!-- Comment: Các thông tin khai báo, các thông tin ẩn -->
 </head>
 <body>
 <!-- Comment: Nội dung trang web mà người dùng sẽ thấy -->
 <b>Đây là dòng chữ in đậm</b>
 <i>Đây là dòng chữ in nghiêng</i>
 </body>
</html>

Pro tips:

 • Luôn đóng thẻ sau khi đã mở. Điều này giúp hạn chế lỗi bất ngờ khi hiển thị trên trình duyệt.
 • Một số thẻ không có thẻ đóng, như thẻ <br>, thẻ <img>, <input>,…..
 • Cẩn thận gặp lỗi khi đóng thẻ, mở thẻ trong trường hợp có nhiều thẻ lồng nhau.
  01
  <p><h1>Tiêu đề</p></h1>

Xem thêm:

Xem thêm:  Genesis framework là gì? Review Genesis framework có thực sự tốt hay không

Bảng: MÃ KÍ TỰ CHỮ    MÃ KÍ TỰ SỐ

1Z

1Z

2Z

2Z

3Z

3Z

4Z

4Z

5Z

5Z

6Z

6Z

8Z

8Z

9Z

9Z

10Z

10Z

11Z

11Z

12Z

12Z

13Z

13Z

14Z

14Z

15Z

15Z

16Z

16Z

17Z

17Z

18Z

18Z

20Z

20Z

21Z

21Z

22Z

22Z

23Z

23Z

24Z

24Z

25Z

25Z

26Z

26Z

27Z

27Z

28Z

28Z

29Z

29Z

30Z

30Z

31Z

31Z

32Z

32Z

33Z

33Z

Chúc các bạn học thiết kế web thật giỏi. Hãy đón xem những bài học tiếp theo nhé.

>> Bài tiếp theo