HTML Elements

Ở bài viết trước P1  hẳn các bạn cũng đã hiểu được phần nào về HTML rồi đúng không nào .
Hôm nay vấn đề mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là HTML Elements .

Vậy HTML Elements là gì : HTML Elements chính là tất cả các tag HTML được viết với một thẻ bắt đầu, cùng với một thẻ kết thúc, với nội dung ở giữa:

<Tagname> nội dung </ tagname>

Các phần tử HTML là tất cả từ khóa bắt đầu vào cuối từ khóa:

<P> đoạn HTML đầu tiên của tôi. </ P>

1B

 

Thẻ lồng trong thẻ

Các thẻ HTML sẽ được lồng với nhau để tạo thành một bổ cục vững chắc.

Ví dụ này chứa 4 phần tử HTML:

2B

 Ví dụ giải thích

Các <html> yếu tố xác định toàn bộ tài liệu.

Nó có một thẻ bắt đầu <html> và thẻ kết thúc </ html>.

Nội dung phần tử là một phần tử HTML (<body> phần tử).

3B

Phần tử <body> xác định các cơ quan tài liệu.

Nó có một thẻ bắt đầu <body> và thẻ kết thúc </ body>.

Nội dung phần tử là hai yếu tố HTML khác (<h1> và <p>).

5B

<H1> yếu tố xác định một nhóm.

Nó có một thẻ bắt đầu <h1> và thẻ kết thúc </ h1>.

Các nội dung tố là: Tựa đề đầu tiên của tôi.

6B

<P> yếu tố xác định một đoạn văn.

Nó có một thẻ bắt đầu <p> và thẻ kết thúc </ p>.

Các nội dung tố là: đoạn đầu tiên của tôi.

7B

Đừng quên đóng thẻ

Khi chúng ta không đóng thẻ HTML sẽ dẫn đến tình trạng trình duyệt sẽ hiểu nhầm mã HTML của chúng ta và khiến cho website của chúng ta hiển thị không như ý muốn.

Xem thêm:  Top 10 mẫu website giới thiệu công ty doanh nghiệp đẹp nhất 2023

Phần tử rỗng

Các phần tử HTML không có nội dung được gọi là phần tử rỗng.

<br> là một phần tử rỗng mà không có một thẻ đóng.

Phần tử rỗng có thể được “khép kín” trong thẻ mở như thế này: <br />.

HTML5 không yêu cầu phần tử rỗng được đóng lại. Nhưng nếu bạn muốn xác nhận, hoặc bạn cần để làm cho tài liệu của bạn có thể đọc được bằng cách phân tích cú pháp XML, bạn nên đóng tất cả các phần tử HTML.

Mẹo HTML: Sử dụng khóa chữ thường 

Bạn có thể sử dụng chữ thường chữ hoa hoặc khi mã hóa HTML, tuy nhiên, hầu hết các nhà phát triển sử dụng chữ thường. Điều này giúp khả năng đọc mã của bạn tốt hơn và nó cũng giúp bạn tiết kiệm từ liên tục chuyển đổi giữa các trường hợp trên và dưới. Chữ thường cũng giúp giữ mã XML của bạn phù hợp (nếu bạn đang sử dụng XHTML ).

Còn nhiều bài học hữu ích giúp bạn có thể tự học thiết kế web tốt hơn. Các bạn nhớ theo dõi nhé.

> Bài tiếp theo