Các ngôn ngữ lập trình như HTML, CSS… đều có những thuộc tính mà buộc người lập trình  hay người thiết web phải biết. Tiếp theo các phần kiến thức về CSS, hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn thuộc tính color của CSS.

Trước khi vào thuộc tính color mình sẽ chia sẻ với các bạn một số kiến thức cơ bản của CSS.

CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, là một Design Language đơn giản được sử dụng để làm đơn giản hóa tiến trình trình bày các trang web, nó cũng là một ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng lại các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ đánh dấu (ví dụ như HTML).

Nếu HTML đóng vai trò định dạng các phần tử trên website như việc tạo ra các đoạn văn bản, các tiêu đề, bảng,…thì CSS sẽ đóng vai trò “trang trí” vào các phần tử HTML đó như đổi màu sắc trang, đổi màu chữ, thay đổi cấu trúc,…

Phương thức hoạt động của CSS là nó sẽ tìm dựa vào các vùng chọn, vùng chọn có thể là tên một thẻ HTML, tên một ID, class hay nhiều kiểu khác. Sau đó là nó sẽ áp dụng các thuộc tính cần thay đổi lên vùng chọn đó.

Một đoạn CSS bao gồm 4 phần như sau:

01
02
03
04
05
vùng chọn {
   thuộc tính : giá trị;
   thuộc tính: giá trị;
   .....
}

01. Khai báo bằng vùng chọn, các thuộc tính và giá trị nằm bên trong cặp dấu ngoặc nhọn {}.

Xem thêm:  Thiết kế website tại Thanh Hóa chất lượng, nhiều view

02. Mỗi thuộc tính có một giá trị riêng, giá trị có thể là dạng số, hoặc các tên giá trị trong danh sách có sẵn của CSS. Phần giá trị và thuộc tính phải được cách nhau bằng dấu hai chấm, và mỗi một dòng khai báo thuộc tính sẽ luôn có dấu chấm phẩy ở cuối.

Thuộc tính color là gì?

Thuộc tính color xác định Foreground Color cho một phần tử tức là được dùng để định dạng màu sắc cho thành phần.

Cấu trúc

1

color: là bất kỳ giá trị màu hợp lệ nào.

Bạn có thể tham khảo Bảng mã màu trong CSS

Ví dụ:

2

Xem thêm:

Chúc các bạn tự học thiết kế web thật tốt, nhớ theo dõi các bài viết hữu ích tiếp theo nhé.