Trong bài tiếp theo này mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách sử dụng CSS gồm kết nối file CSS vào file HTML, cách viết nội dung, bộ chọn và comment trong CSS. Các bạn cùng theo dõi nhé.

Trước khi học cách kết nối file CSS vào HTML như thế nào, chúng ta hãy xét cấu trúc thư mục chứa các file như sau:

A12

Nội dung file index.html

1y

Nội dung file style.css

Nếu không có nội dung thì file CSS có thể là file rỗng, hoặc chứa dòng khai báo charset, ở đây ta tạm thời sử dụng file rỗng:

2y

Kết nối file CSS vào file HTML

Chúng ta kết nối file CSS vào file HTML thông qua thẻ <link>

3y

Thuộc tính href ta phân tích như sau:

  • style.css là một file có tên là style với định dạng file là .css
  • css là folder chứa file style.css

Như vậy css/style.css sẽ dẫn đường dẫn tới file style.css trong thư mục css.

Cách viết một nội dung CSS

Viết nội dung CSS theo cấu trúc như sau:

Bộ chọn { thuộc tính: giá trị; }

4y

Chúng ta có thể viết nhiều cặp thuộc tínhgiá trị cho bộ chọn, mỗi cặp thuộc tính và giá trị có thể viết cách nhau bởi dấu chấm phẩy.

Xem thêm:  Tổng hợp các mẫu website bán hàng đẹp nhất 2024

5y

Đoạn code trên tương tự như đoạn code sau:

6y

Cách viết bộ chọn CSS

Giả sử ta có file HTML như sau:

7y

Bộ chọn theo tên id

tag#tênid { thuộc tính: giá trị; }

  • Bắt buộc phải có ký tự dấu “#” và tênid

8y

Bộ chọn theo tên class

tag.tênclass { thuộc tính: giá trị; }

  • Bắt buộc phải có ký tự dấu “.” và tênclass

10y

Bộ chọn theo cấp bậc

[tag cha] [tag con] [tag cháu] { thuộc tính: giá trị; }

  • Cấu trúc này không bắt buộc, tuy nhiên cấu trúc này sẽ thuận tiện trong việc điều chỉnh các thành phần con bên trong, và cũng để xác định thứ tự ưu tiên trong CSS.
  • Trong file HTML bên trên, trong phần contentnavi đều có tồn tại thành phần <p> nếu sử dụng cách chọntag { thuộc tính: giá trị;} thì ta sẽ không thể nào chọn được đâu là thành phần thuộc content, đâu là thành phần thuộc navi, tuy nhiên sử dụng cách chọn theo cấp bậc thì việc này lại rất dễ dàng:

11y

Cách viết một comment trong file CSS

Comment là một dạng ghi chú, giúp người viết code giải thích nghĩa cho từng đoạn code, cách viết một comment trong CSS như sau:

12y

Xem thêm: Kiến thức về CSS (P1): Giới thiệu về CSS

Còn nhiều kiến thức hữu ích, các bạn nhớ theo dõi nhé. Chúc các bạn học thiết kế web thật tốt.