Tương tự như bên kiến thức về HTML, tiếp đây mình sẽ chia sẻ với các bạn những kiến thức liên quan cơ bản nhất về CSS. Các bạn theo dõi các bài kiến thức về CSS nhé.

Xem thêm: Tóm tắt các bài học về kiến thức HTML

Giới thiệu về CSS

CSS là gì?

  • CSS là viết tắt của Cascading Style Sheet, là một Design Language đơn giản được sử dụng để làm đơn giản hóa tiến trình trình bày các trang web.Có thể hiểu đơn giản là, CSS xử lý phần Look và Feel của một trang web. Sử dụng CSS, bạn có thể điều khiển màu văn bản (text color), font style, khoảng cách giữa các đoạn văn, kích cỡ các cột, hình nền hoặc màu nền, ….

Ghi chú: Chúng ta đừng nhầm lẫn CSS và “style trong HTML” là như nhau, style dùng để định dạng cho nội dung HTML, còn CSS là file chứa các định dạng style.

Tác dụng của CSS

  • Hạn chế tối thiểu việc làm rối mã HTML của trang Web bằng các thẻ quy định kiểu dáng (chữ đậm, chữ in nghiêng, chữ có gạch chân, chữ màu), khiến mã nguồn của trang Web được gọn gàng hơn, tách nội dung của trang Web và định dạng hiển thị, dễ dàng cho việc cập nhật nội dung.
  • Tạo ra các kiểu dáng có thể áp dụng cho nhiều trang Web, giúp tránh phải lặp lại việc định dạng cho các trang Web giống nhau.
Xem thêm:  Kiến thức về CSS (P2): Cách viết nội dung, bộ chọn và comment trong CSS

Loi Ich Cua CSS

Sử dụng CSS

Có 3 cách để sử dụng CSS.

  • “Inline CSS”: Áp dụng trực tiếp trên một đối tượng nhất định bằng thuộc tính style:

1v

 

  • “External CSS”: Đặt các thuộc tính CSS vào một tệp tin riêng biệt (*.css), khi đó có thể tham chiếu đến từ nhiều trang Web khác nhau:
  • Ví dụ về nội dung tệp style.css:

2t

Tham chiếu tới tệp tin CSS trên từ trang Web bằng đoạn mã (mã có thể nằm ngoài thẻ <head>):

3v

  • “Internal CSS”: Đặt CSS ở đầu trang Web để áp dụng kiểu dáng cho toàn bộ trang ấy, khi đó chỉ cần đặt đoạn CSS vào trong cặp thẻ <style> rồi đặt vào trong phần header của Web (giữa <head> và </head>):

2v

Phần giới thiệu trên hi vọng các bạn đã có những khái niệm cơ bản về CSS, những bài tiếp theo sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức hữu ích xung quanh CSS giúp các bạn có thể học thiết kế web tốt hơn.