Bạn đã có thể gặp phải hộp JavaScript bật lên nhiều lần khi đến thăm trang web. Tùy thuộc vào hộp bật lên, có thể có một nút “OK” hoặc có cả nút “Hủy bỏ” và cũng có thể được nhắc nhở để nhập một số văn bản. Có thể gọi là “hộp thoại”, “JavaScript hộp thoại”, “hộp thoại popup” vv, bài dưới đây sẽ cho các bạn biết chi tiết từng loại hộp.

Các loại Popups

JavaScript có ba loại khác nhau của hộp pop-up có sẵn cho bạn sử dụng.

1. Báo động

Hiển thị một thông điệp tới người sử dụng. Thí dụ:

C1

 

Để tạo một hộp cảnh báo JavaScript, bạn sử dụng các alert() phương pháp. Dưới đây là một ví dụ:

C2

C3

2. Xác nhận

Yêu cầu người dùng xác nhận một cái gì đó. Thông thường, đây là kết hợp với nhau (có khả năng đáng kể) hành động mà người dùng đang cố gắng thực hiện. Thí dụ:

C4

 

Để tạo ra một hộp xác nhận JavaScript, bạn sử dụng confirm() phương pháp. Dưới đây là một ví dụ:

C5

C6

3. Nhanh chóng

Nhắc nhở người dùng cho thông tin. Thí dụ:

C8

 

Để tạo ra một dấu nhắc JavaScript, bạn sử dụng prompt() phương pháp. Dưới đây là một ví

C9

C10

Lưu ý rằng trình duyệt của người dùng xác định những gì các popup hộp thực sự trông như thế nào. Đây là bởi vì mã cửa sổ bật của chúng tôi chỉ đơn giản là cho trình duyệt để “hiển thị kiểu popup với tin nhắn này”. Đó là vào trình duyệt để làm cho đúng loại popup với thông điệp cụ thể.

Integating JavaScript với HTML

Bạn sẽ nhận thấy rằng (ở trên) Ví dụ popup đã không xuất hiện ngay sau khi bạn nạp trang này. Họ chỉ xuất hiện sau khi bạn nhấp vào nút có liên quan. Điều này là do tôi đặt mã vào mỗi nút HTML, vì vậy mà khi nó được nhấp, nó kích hoạt tắt JavaScript của  tôi.

Đây là một cách rất phổ biến của việc sử dụng JavaScript trên các trang web. Bằng cách “gắn” JavaScript để các yếu tố HTML của chúng ta, chúng ta có thể làm cho các trang của chúng tôi nhiều hơn để đáp ứng hành động của người dùng.

Bài tiếp theo  sẽ giải thích rõ hơn, chúc các bạn học lập trình web, thiết kế web thật tốt.

Xem thêm:  Kiến thức về HTML (P16): Ví dụ về các tag list

Xem thêm: JavaScript là gì? Làm thế nào để kích hoạt tính năng Javascript